skip to Main Content

Om våra tjänster

Vi levererar alltid hela vägen fram

Vi erbjuder alla vanligt förekommande VVS-tjänster i Nyköping med omnejd. Vi sätter alltid kunden i fokus, till oss kan du komma med stora eller små problem. Vi har lång och bred erfarenhet i branschen.

Vår personal har all den utbildning och behörighet som VVS-branschen kräver. Nera Installation utför arbetet väl och efter kundens önskemål, för oss är det viktigt att kunden är nöjd. Inte bara med resultatet utan hela vägen fram.

Installationer i badrum och kök

Vi utför tillsammans med lokala samarbetspartners totallösningar för skräddarsydda badrumsmiljöer.

Underhåll på befintliga system

Våra montörer har lång erfarenhet inom servicearbeten som avloppsrensningar, reperationer och utbyte av komponenter i befintliga rörsystem.

Om- och tillbyggnader

Vi anpassar era VS-system när ni bygger om eller till er fastighet.

Nyproduktion

Vi projekterar och installerar Värme och sanitetsanläggningar för all nyproduktion av småhus,bostäder, affärs- och industrilokaler.

Värmepumpar

Vår ambition är att alltid möta beställarens önskemål, därför installerar vi den värmepump som kunden efterfrågar till sin fastighet.

Värme- och kylsystem

Vi utför montage av vätskeburna värme- och kylsystem i stora och små fastigheter.  Exempelvis golvvärme, radiatorsystem, konvektorer, fläktluftvärmare, luftridåer mm. Installation av Fjärrvärmeväxlare och kylmaskiner samt frikyla från borrhålslager.

Projekt/Entreprenad

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om hur man effektivt optimerar VS-installationer för varje enskilt projekt vad det gäller miljömedvetenhet, kvalitetsuppföljning och en sund arbetsmiljö.

Back To Top